تبلیغات
My World - عـکـس

عـکـس

چهارشنبه 2 بهمن 1392 04:08 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dhttp://dc469.4shared.com/img/1KR4mDdy/s3/1418e7f7620/61_online.jpg


ایــن عــکــس بــالــایـیــه خــوشگـلـه :)

مــن چــرا ایــنــقــد پـســتــای چــرت مـیــذارم ؟!

حــالــا بـذار تـعـریــف کـنــم !!

مــن شـیـمـی 20 شـدم :))

تـنـهـا 20 کـلـاس ، ایــن کـه مـیـگـم 20 شـدم الـکـی نـیـسـتـا :))

نــاسـلـامـتـی شـیـمـیـه ، و در ضـمـن بـچـه هـای کـلـاس مـام پـخـمـه نـیـسـتـن

پــس الــان ایـن 20 مـنـو درک کــن :))

یـعـنـی دارم مــیـگـم ایـن 20 مـن تو درس شـیـمـی خـیـلـی ارزش داره :))

خــب الـبـتـه تـاریـخـمـم 20 شـد ولـی آخـه تـاریـخــم

درســه کـه آدم بــخــواد تــوش کـم بـگـیـره ؟! :|

شـمـا جــدی نـگـیــریــن

نــمــره هـاتــون چـجــوریـه راضـی هـسـتــیـن

کــیـمــیــا داری الــان ایــنــو مـیـخــونــی : ایـن مـسـابـقـت چـی شـد ؟ :|

تـروخــدا دعــا کـنــیـن مـعـدلــم بـالــاتــر از یـه بـنــده خــدایــی بـشـه

دقــیــقـا ایــنـو دعـا کـنــیــن :

 ( خـدایـا مـعـدلـش بـالـاتـر از اون بـنـده خـدا بـشـه )
نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: یکشنبه 6 بهمن 1392 04:34 ب.ظ