تبلیغات
My World - ...

...

جمعه 4 بهمن 1392 02:47 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dگـــاهــی دلـــم مـــی خـــواهـــد بـــروم بـــالـــای کـــوه

و بـــا هـــزار اســـم زیـــبــایـــت

صـــدایـــت کـــنـــم ... ای خــدای مـــن !

و بـــا هـــزار اســـم زیـــبــایـــت

اســـم بـــچـــه هـــای نـــســـل آیـــنـــده :

شـــیـــدا فـــتـــو آپـــلـــودیـــان

رضـــا فــیــســبــوکــچــی :)

الـــهـــام تـــگ زاده :)

مـــیـــر کـــامـــنـــت الله بــلــاک زاده

مـــهـــسا شِـــیـــر زاده 

امـــیـــد لـــایـــک پـــور

زهـــرا ریـــمـــوو تـــگ نـــیـــا 

ســـاســـان پـــوک بـــاز

دلـــارام فـــرنـــد ریـــکـــویـــســـت پـــور 

اردشـــیـــر دی اکـــتـــیـــو نـــیـــا !!!

مــن شــدیــدا مــوافـقــم شــمــا بــگــیــتـن آیـــا  مــوافــقـــیــن ؟!

نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 16 بهمن 1392 03:16 ب.ظ