تبلیغات
My World - مــن

مــن

چهارشنبه 9 بهمن 1392 09:19 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


زنــدگــی خــوبــه هــنــوز زنــده ام :|

چــه خــبـــر از شــمـــا ؟ ( نــه کـه واســم مـهـمــه هـم! )

نــه ولــی حــال / بــعــضـــی / دوسـتـــام مــهــمــه بـــرام

عــلــاوه بــر ایــنــکــه شــیــمــی و تـاریــخــمــو 20 شـــدم زبــانـــم اولــیـــن نــمــره

 شــدم :)) اصــــن مــــن خــــیــــلــــی بــــا خــــودم حــــال مـــیـــکـــنـــم

بــا مــعــرفـــت اونــایــیــن کــه خــودشــون ســر مــیـــزنــن

یــه عــطـــر جــدیــد گــرفــتــم ایـنــقــده بــوشـــو دوســت دارم

حــالـــا ایــنــا رو بــخــیــال شـیــن

چــهـــارشــنــبــه هــفــتــه ای کــه مــیـــاد مــیــریــم اردو بــه یــه شــهــر

آشــغــال نــفــریــن شــده کــه مــن ازش مــتــنــفــرم :|

هــــورا هــورا دوبــاره ریــــل تــو پـــی امـــو رو پـخــش مــیـــکــــنــن

ایــنــو دان کـــنــیـــد تـــیــزرشـــه ( نــه کــه شــمــام مــیــکــنــیـــن :| ) :

واســه دانــــلــود کــلــیــک کــن

ایــنــم آهــنـــگ مــورد عــلــاقــمــه ( یــعـــنـــی دوســش دارم ) :

واســه دانــــلــود کــلــیــک کــن نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 9 بهمن 1392 09:49 ب.ظ