تبلیغات
My World - هــورا + مــزخــرف + بــد

هــورا + مــزخــرف + بــد

سه شنبه 15 بهمن 1392 02:28 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dخــیـــلــی حــالــم بــده :((

الـــان دارم beat of love رو گــوش مــیـــدم ، فــقــط بـــگــم مــحــشـــره

امـــروز ســـر کــلـــاس ادبـــیـــات خــیــلـــی دلــم مــی خــواســت گــریــه کــــنــم :((

بــدجـــوری بــغــض گــلـــومـــو گــرفــتــه بــود

بــــزور خــودمـــو نــگــه داشـــتـــم گــریــه نـــکـــنـــم

ایــــن رو دوس
ـــت مـــی دارـم  :

یــه ﮐــﺎﺳـﻪ ﺍﯼ ﻫــﺴــﺖ ﺑـــﻬـــﺶ ﻣـــﯿـــﮕـــﻦ ﮐــﺎﺳــﻪ ﯼ ﺻـــﺒـــﺮ

ﻣــﻨــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺷـــﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﮐـــﻪ ﻭﺍﻗـــﻌـــﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﻣـــﻦ ﯾـــﮑــﯽ ﮐــﺎﺳـﻪ ﺑـــﺎﺷـــﻪ

ﻓـــﮏ ﮐــــﻨـــﻢ ﺍﺯ ﺍﯾـــﻦ دیـــگـــای نـــذریـــه ! والــــا

دبــیـــر رایــانـــمــون خــیــلـــی ســه نــقــطــه ســـت :|

اَه اَه ... اون عـــکـــس بــایــیــه رو دوســـش دارم

بــعـــلـــه کــیــمـــیــا نــیــای یــقــمــو بــگــیــری مــالــه کــیـمــیــاسـت عـکــســه

بــعـــلــه کــنــســرتــو کــامــل دیـــدم

هـــمـــونــطــور کــه حــدس مــیــزدم ســـکـــتــه کــردم :|

آهــنـــگ + جـــوجــو + صــحــنــه هــمــه چــی عـالـــی بـــود تــا وقـــتــی کـــه

اون دنــســر هــای زن پــفــیــوز جــاشــونـــو بــا دنــسـرهــای مــرد عــوض کــردن

از اونــجــا بــه بــعــدش وحــشـــتــنــاک بــود  


خــودتـــون حــدس بــزنــیـــن چــی شــده کــه مــن ســکــتــه کــردم

الــان ایــن روحــمــه داره پــســـت مــیــذاره
:D

یــعـــنــی بــازم فــکــر مــنـحــرف نــکــنــیــن راجــب جــوجــوم

کــاری نــکــرده هــمــش زیــر ســره JYP کــمــپــانــیــشـونــه / اســپــانــســر

جــوجــوم پــاکــه ( جــون عـــمــش
)


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: سه شنبه 15 بهمن 1392 03:23 ب.ظ