تبلیغات
My World - جــوجــه

جــوجــه

دوشنبه 28 بهمن 1392 05:21 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d
یــنــی مــن فــقــط درگــیــر اون نــارنــجــیــه شــدم کــه شــکــســت خــورده

داره مــیــره ( اخــی الــهــی ..
)


نـظــرات : - - - :)))
آخــریــن ویــرایــش: دوشنبه 28 بهمن 1392 05:35 ب.ظ