تبلیغات
My World - حــدیـث سـال جـدیـــد

حــدیـث سـال جـدیـــد

دوشنبه 26 اسفند 1392 12:33 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

ایــنــم از حــدیــث ســـال 93

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

هــمــان گــونــه بــا آجــیــل دیـگـــران رفــتــار کـنـیــد کــه دوســت داریــد

 بــا آجــیــل شــمــا رفــتــار کــنـنــد


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: دوشنبه 26 اسفند 1392 12:47 ب.ظ