تبلیغات
My World - ســوره حـدیــد

ســوره حـدیــد

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 02:32 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


ریـاضــی ۱ ریـاضـی ۲ ریـاضــی دنــده بـه دنــده ، ریــاضـی بـشـقـاب پــرنــده ،


ریـاضـی چـرا نــمـیـخـنـده ...

انـتـگـرال یـگـانـه ، انـتـگـرال دوگـانـه ، انـتـگـرال سـه گـانـه

 حـالــا دسـسـسـسـت دسـسـسـسـت ...


انـتـگـرال دســت تـوابـع رقـص ، حـالــا بـرعـکـس ، تـوابـع دســت انـتـگــرال

رقــص !

وقـتــی امـتـحـانــا فـشـار مـیــاره ...

 ایــنـقــد دیــروز تـفـسـیــر ســوره حــدیــد خــونــدم کــه الــان بـه مـرز دیـوانـگــی

رســیـدم :|

+ خــب چ خــبــر ؟ مــن بــدک نـیــسـتــم فــقــط ایـنـکــه شــنــبـه امـتـحــان

زیـســت داریــم ،  نـکـبـتـی »:( 

از ایــن واژه _ نـکـبــت _ جـدیــدا خـیــلــی اسـتـفــاده مـیـکـنــم


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 03:00 ب.ظ