تبلیغات
My World - دنــدون

دنــدون

سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 11:16 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

موارد استفاده دندان در ایران :

در وا کن

گره وا کن

گوشکوب برای آجیل

وسیله دفاع شخصی بانوان

ناخن گیر

به عنوان دست اضافه

حتی مورد داشتیم به عنوان قیچی هم کاربرد داشته

و در آخر جویدن غذانـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 01:34 ب.ظ