تبلیغات
My World - :/

:/

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 01:35 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


الــان حــالــم از دنـیــا بـهــم مـیـــخــوره :/

آخــه چــرا خــدا ایـن کـارگــردان نـکـبــت بــرنــامـــه وی گــاد مــریــد رو زمــیــن

بــر نـمــی داره ؟

حــالــم از ایــن بــرنــامــه بــهــم مـیــخــوره

اصــن هــدف یــارو از ســاخــتـنــش چــی بـوده ؟!

از حــسـنــات ایــن بــرنــامــه سـت کــه دارم شــب و روز حــرص مـیــخــورم

خــوبــه امـتــحــانــامــون هـمـاهـنــگ اسـتـانـیــه

یــکــشــنــبــه امـتـحــان دیــنــی دارم :/

هــمــه ی چــیــزهــای از دســت رفــتــه یــک روز بــرمــی گــردنــد ...

امـــا درســت روزی کــه یــاد گــرفــتــیــم _ بــدون _ آنــهــا زنــدگــی کــنــیــم

ریــز نـوشـت : مـگـه مـیـشـه ؟ :ــــ(

بــنــظــرتــون آیــا ســال دیــگــه هــم بــرم تـیـزهـوشــان کــار درسـتـیــه
؟ 

( سـال بـعـد مـیـرم
دبـیــرسـتــان )

+ دیــشــب یــه خــوابــی دیــدم دلــم مــیـخــواســت واقـعــی بــاشــه

ای کــاش مـیــشـد ...نـظــرات : - - - :(
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 02:11 ب.ظ