تبلیغات
My World - آزادی

آزادی

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 08:04 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dسـلــام عـلــیــم :/


 دلــم فـقــط یـکــم آزادے مــی خــواهــد
 
  بــرای آرام قــدم زدن روی چــمــن هــای ســـبــز پــارکـــی کـــه آرزوهــایـــم

 را در آن جــا بـگــذارم ...
 
  چــشــم هــایـم را روی هــم بـگــذارم و بـــرای لـحـظـــه ای بــا آرامــش بــــه

چـیــز هــایــی فــکـر کـنــم کــه دوســت دارم

اگــه حـوصـلــه داریــن مــوزیــک ویــدئــو

» Time Machine «

از گــرلــز جـنـریـشــن رو دان کـنــیــن

حــس آهــنــگ یــه چــیــزی مــیــشـه تــو مــایــه هــای حــال مــن

امــروز جــغــرافــی دادم فــردا بــایـــد انــشــا بــدم :/

جــغــرافــی بــد نـبــود ولــی خــب راجــب ســوال آخــرش مــطـمــئــن نـیــســتــم

کــی پــس تــمــوم مـیــشــه  :ـــ(

اصــن بــه درک !

چـــرا دنــیــا نــمـــیــره بــه جـهــنـــم ؟!

حــالــم از درس خــونــدن بـهــم مــیــخــوره

بـــرم بــمــیــرم دیــگــه الــان شــروع مــیــکــنــم چــرت گـفــتــن :/نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 10:15 ق.ظ