تبلیغات
My World - عـلـوم

عـلـوم

شنبه 3 خرداد 1393 09:29 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dhttp://data3.whicdn.com/images/94360006/large.jpg


امـتـحــان عــلومــم دادیــم :d

پـنــج تــا دیـــه مــونــده

عــاغـا یــکــی از بـچــه هــا روز آخــریــن امــتــحــان یـعــنــی دوازدهــم

یــه جــشــنــی مـیــخــواد بــگــیــره

بـعــد نــنــه ی مــن مــیــگــه مــن مــخـــالـفــم تــو بــری :/

الــان یــعـنــی بــرم ســرمــو بــکـوبــم تـــو دیــوار ؟

راســـی یــه چــیــز دیــگــه :

امـتـحــان حــرفــه ، خـــر اســـت .

امـتـحــان تــاریــخ ، خـــر اســـت .

آمــادگــی دفــاعــی ،  خــیـلــی  خـیـلــی خـــر اســـت .

مــدرســه خــر اســت :/نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: یکشنبه 4 خرداد 1393 01:10 ب.ظ