تبلیغات
My World - کـلـمـه بــای :/

کـلـمـه بــای :/

دوشنبه 5 خرداد 1393 09:39 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d
لطفا تا آخر بخونید :

 آیامیدانستیدمعنی (بای) که این روزهابعضی جوانان به اصطلاح تحصیل کرده و

مترقی برای کلاس در محاوره های روزانه خودچه ازطریق مسیج = پیامک =

 اس ام اس و یا در زمان جداشدن ازهمدیگه بجای

 خداحافظ /خدانگهدار/ درپناه خدا به کارمیبرند سرمنشأ و بیادش ازکجاست؟

 وچه معنی دارد؟ ومفهومش چیست؟

بای یعنی درحفاظت پاپ باشی. نگوییدکه پاپ رهبرمسیحیان رونمیشناسید.

 آیا رواست که یک ایرانی خداشناس و خداپرست درحفاظت پاپ باشه؟

 خودتان قضاوت کنید (خداحافظ/خدانگهدار)= خداوندحافظ ونگهدارتان باشد بهتر؟

 یا (بای)= درحفاظت پاپ باشید/پاپ نگهدارتان باشد.

لطفأنشرکنیدتا ایرانیان بدانندکه دانسته یاندانسته چه کلمه وجملاتی را

اشتباهی درمحاوره های روزانه خودبکارمیبرند.

+ سـعــی کـنـیــن نـگـیــن :/

و لـطـفــا نـشــر کـنـیــد :)

یــه ســر بـه ایــن وبـلــاگ بـزنـیــن =» کـلـیــکنـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: دوشنبه 5 خرداد 1393 09:52 ق.ظ