تبلیغات
My World - تـمــوم شــدن امـتـحـانــا :))

تـمــوم شــدن امـتـحـانــا :))

دوشنبه 12 خرداد 1393 02:53 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

امــتـحـانــا خــوب بــودن در کــل

بـالــاخــره تــمــوم شــد !

هــوف !

از بــچــه هــا شـنــیــدم کـه مـیــگــفـتــن در دفـتــر کـه وایـســاده بــودیــم

شــنـیــدیـم کـه مـعـلــمـا داشـتـن مـیـگـفـتــن بـالــای 18 بـیــســت مـیـشــه !

والــا از تـیـزهـوشــان اونــم بــا ایـن مـدیــر مــا بـعـیــده !

حـالــا مـیـگـفـتـن راســت و دروغــش مـعـلــوم نــیــس :/

اونــی کـه بــه اســم مـیـتـرا لـیــنـکــش کـــردم دخــتـــر عـمــمــه :*

یــه وب جــدیــد زدم : کـلــیــک

اگــه نـیــومــد آدرس وبـمــو از اولــش پــاک کـنــیــن

الــبــتــه تــو لـیــنـکــا هـم هـــس


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: دوشنبه 12 خرداد 1393 03:21 ب.ظ