تبلیغات
My World - مـسـافــرت

مـسـافــرت

چهارشنبه 14 خرداد 1393 10:48 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

سـلــام ( چ عـجــب :/ )

مــن الــان شـیــراز تـشـریــف دارم  :)

بــرای هـمـیــن نـمــی تــونــم خـیـلــی بـیــام یــا بــرای مـســابـقـه مـمـکـنــه

تــاخـیــر داشـتـه بـاشـم :/

حـالــا مـن گـفـتــم کــه در جــریــان بـاشـیــن :d

عـاغــا لـپ تـاپــم بـالـاخــره درسـت شـد آخـه بــه نــت وصــل نـمــی شــد

الــانــم بـا لــپ تــاپـم اومــدم

امـشــب رفـتـه بــودیــم شـهــر بــازی
:d

بـعــد یــه 2 تــا یــارو بــودن یــه ســگ نــازی داشــتــن ایـنـقـده بـا نـمــک بــود :)

هـیــچـی دیـگــه

فــردا بــرم یـه هـدفــون نــو - کـتــاب و از ایــن آشـغــالـا بـخــرم :)

دلــم خـیـلــی یــه کـامـبــک مـیـخــواد ( از تـو پـی ام دیـگـه )

بــایــد تــا شـهـریـــور صـبــر کــنــم :/

آخــه ایـنــا از آپــریــل انـداخـتـنــش سـپـتـامـبــر :|

الــان کـه یــاد کـامـبــک افـتــادم یـکــم دلــم گـرفــت :(
نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 14 خرداد 1393 11:04 ب.ظ