تبلیغات
My World - پـرسـش

پـرسـش

چهارشنبه 21 خرداد 1393 11:21 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d♥گالرے عکس میس هانـے♥


یـه عــده از دوسـتــان راجــب مـعـنــی دلـنـگ حــوض پـرسـیــدن


یــه کــلـمـه شـیــرازیــه :/

یـعـنــی آویــزون

پـس لـطـفــا زیــن پــس بــجــای اسـتـفــاده از واژه ی نــامـفــهـوم آویــزان از

 واژه ی گـهــر بــار " دلــنـگ حــوض " اسـتـفــاده کـنـیـد :/

کــورا رو تــا فــصــل 2 تــا آخــر دیــدم

بــاورم نـمــیــشــه :ـــ( اون لـحـظــه کــه راوا داشــت مــی مــرد بـعــد آواتــارا یـکــی

مـیـرفــتـــن ؛ اونــجـا آنــگ کــه دود شــد مــن قـلـبــم هــزار تـیــکــه شــد :/

مــن آخــه خـیـلــی وقـتــه طــرفــدار آواتــارم ( فـکـر کـنـم از اول راهـنـمــایــی )

الــان سـاعــت حــدودا 11 و نـیــم شـبــه

نـنــه بــابــام (
) بــالــا ســرم زور گـرفــتــن بــرو بـخــواب :/

خــوابــم نـمــیـــاد ؛ ســاعــت 10-11 صـبــح بـیــدار شــدم

عـصــرم مـثــه خــرس خــوابـیــدم :/

الـبــتــه دروغ چــرا شـمــا کـه غـریــبــه نـیـســتـیــن هـنــوز یـکــم خـوابــم مـیــاد

اگــه ســرمــو بــذارم رفـتــم

ولــی خــوب مــی تـونــم بـیــدار بـمــونــم :)

+ عـکــس بـالــایـــی مـنــو یــاد خــودم مـیــنــدازه آخــه دخـتــره خـیـلــی آرومــه

مـنــم هـمـیــنـجــوریــم :/

راســی کــیـمــیـــا ( ) بــه مــن مــیــگــه عـقــلــم نـاقـصــه

مــن نـمــی دونــم آیــا ایــن نـظـریــه کــه نـسـبــت بـه خــودش داره و بــه مــن

 نـسـبـتــش مـیــده ؟!نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 11:43 ب.ظ