تبلیغات
My World - مـادرن تـاکـیـنــک :*

مـادرن تـاکـیـنــک :*

پنجشنبه 22 خرداد 1393 12:29 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :dhttp://girl1379.blogfa.com/


وای عــشــق مــن آهــنــگ No Face ... No Name ... No Number

از مــاردن تــاکـیـنــگ :))))

مــن چـقــد بــا ایــن آهــنــگ قــر مــی دادم یــادش بـخـیــر

یــه آهـنــگ مـعــرکــه ســت بــا یــه ریـتــم شـاد و بــاحــال

" خــدا وکـیــلــی یـکــم آهــنــگ بــا محـتــوا و قـشــنــگ گــوش بـدیــن چـیــه

ایــن آهـنــگــای جــدیــد ایــرانــی

حــالــا اگــه اســم نـبــرم نـمــی فـهـمـیــن مـنــظــورمـو ؟! سـوگـنــد و زد بــازی و ...

مــن واقـعــا نـمــی دونــم شـمــا از مــتــن ایــن آهـنــگـا چــی مـیـفـهـمــیــن !!

آخــه مـلــودی هــم نـدارن کــه بـگــم بـخــاطـر ریــتــمــشــه مـثـلــا "

حـــالــا بــهــتــون بــرنـخــوره ولــی خــب راســت مـیــگــم :/

داشـتــم مــی گـفـتـــم مــن عـاشـق مــادرن تــاکــیــنـگــم مــخـصــوصــا

تــومــاس آنــدرســن :*

اصــن ریـتــم ؛ مـــتــن ؛ مـلــودی ؛ هــمــه چــی عــالـیــه

خـیــلــی از آهـنــگــای دیـگــه شــون مـثــه You're My Heart - You're My Soul

Brother Louie  و ...

بــرم آهــنـگـمــو گــوش کـنــم کـه شـمــا هــا سـر عـقــل نـمـیــایــن :-|

No face, no name, no number

بی هیچ نام و نشانی از تو

Your love is like a thunder

عشقت همانند صاعقه ایست

I'm dancing on a fire, burning in my heart

در آتش عشقت که درون قلبم شکل گرفته می رقصم،

No face, no name, no number

اما بی هیچ نام و نشانی

Oh girl I'm not a hunter

ای دختر! من شکارچی نیستم

 Your love is like desire, burning in my soul

این عشقت است که مانند رؤیایی در جانم می سوزد

No face, no name, no number

اما بی هیچ نام و نشانی

Oh love is like a thunder

عشق مانند صاعقه است

Oh love is like the heaven, it's so hard to find

و مانند بهشت، که رسیدن به آن دشوار است

---------------------

+ هــر چـقــد بـهــش گــوش کـنــم خـسـتــه نـمــی شــم
<3

نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: جمعه 23 خرداد 1393 04:18 ب.ظ