تبلیغات
My World - قــرآن

قــرآن

جمعه 23 خرداد 1393 08:51 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


آیا میدانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید

شیطان دچار درد شدید در سر میشود

و باز کردن قرآن شیطان را تجزیه میکند

و با خواندن قرآن به حالت غش فرومیرود

و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟

و آیا شما میدانید که هنگامی که میخواهید 

این پیام را به دیگران ارسال کنید 

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟

فریب شیطان را نخور !!!

پس این حق را دارید که این پیغام را به اشتراک بگذارید.


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: جمعه 23 خرداد 1393 05:53 ب.ظ