تبلیغات
My World - کـارنـامـه :/

کـارنـامـه :/

دوشنبه 26 خرداد 1393 11:12 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d
بــاورم نـمـیــشــه

هـمــه درس اصـلـیــام بـیـسـتـــه

الــان دارم هــق هــق گــریــه مــی کـنــم و اشــک مـیــریــزم

ولــی ایــن زنـیــکـه ورزش بـهــم 19 داده

مـامـانـم اعـتـراض گــذاشـت کـه درسـتــش کـنــن

دلــم مــی خــواد خــفــش کـنــم ؛ ایــن زنـیـکــه بــا مـن لــجــه حـالــا داره تـلــافــی

 مـیــکـنــه

از عـمــد ایـنـجــوری نـمــره داده ؛ الــان اگــه کــارد بـهـم بــزنــیــن خــونــم در نـمـیــاد

اصــن نـمــی تــونــم گــریــه نـکـنــم

بـعــدا نـوشــت : کــارنــامـمــو دیــدم ؛ مـعــدل نـهــایــیــم = 19/93

رتـبــه دوم کـلـاس (مـلـیـکــا سـوم شــده )

اگــه زنـیــکــه نـکـبـتــی بـهــم نـمــره بــده فـک کـنــم مـیـشــم 19/96 یـا 19/98

دقـیــق حـســاب نـکــردم آخــه

الــان فـکــر مـیــکـنــم = بــیــخـیــال ایــن نـکـبـتـیــا اعــم از دبـیـر پـرورشـی

؛ دبـیــر ورزش
دبـیــر حــرفــه

اون عـکــس بـالــایـی = دبــیــر پـرورشـی + حـرفــه + ورزش

نـظــرات : - - - :(((((
آخــریــن ویــرایــش: سه شنبه 27 خرداد 1393 01:01 ب.ظ